Qeexid/Sharaxaad

Goobtayada

  • Maamul-hoosaadka:
  • Cinwaanka: The West Gate of Jigjiga
  • Taleefan:
  • Mareeg: