Qeexid/Sharaxaad

Goobtayada

  • Maamul-hoosaadka:
  • Cinwaanka: KW Road near to IOM, International Organization for Migration
  • Taleefan:
  • Mareeg: